Na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Filologii Germańskiej odbyło się 25 lutego uroczyste otwarcie Biblioteki Austriackiej. To jedna z ponad 60 takich placówek działających w 25 państwach na świecie. W uroczystym otwarciu biblioteki wzięła udział wicemarszałek Maria Kurowska.

 

Księgozbiór Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie liczy ponad 6000 woluminów i obejmuje m.in. literaturę piękną i historię Austrii, literaturoznawstwo, historię literatury, historię krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, sztukę i architekturę, filozofię, krajo- i kulturoznawstwo oraz językoznawstwo. Do dyspozycji czytelników dostępne są na miejscu również bieżące gazety, czasopisma fachowe i periodyki.

Wartość kulturowa i dydaktyczna posiadanego księgozbioru zasługuje na miano uniwersyteckiego a miejscem idealnym do spełnienia tego zadania jest Uniwersytet Rzeszowski, kształcący młodzież z całego województwa podkarpackiego, a także spoza jego granic  - powiedziała wicemarszałek Maria Kurowska.

Biblioteka funkcjonowała od 1991 roku przy Nauczycielskim Studium Języków Obcych w Przemyślu, a w związku z likwidacją NKJO dzięki staraniom marszałka oraz władz Uniwersytetu Rzeszowskiego została przekazana decyzją właściwego ministra rządu republiki Austrii do Rzeszowa, a dokładniej na Uniwersytet Rzeszowski.

Rzeszowska tradycja prowadzenia studiów nauczycielskich, w tym również filologicznych daje podstawy do zapewniania wysokiego poziomu nauczania, a wzbogacenie oferty studiów germanistycznych o ofertę Biblioteki Austriackiej dopełni jakości kształcenia odpowiadającej najlepszym ośrodkom akademickim w kraju – powiedziała wicemarszałek Maria Kurowska.

W Polsce - oprócz Rzeszowa - Biblioteki Austriackie ulokowane są w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Warszawie. Ich misją jest popularyzowanie kultury i sztuki Austrii.

W otwarciu wzięli udział: Rektor UR, prof. dr hab. Aleksander Bobko, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie - mgr Martin Meisel, attaché kulturalna Republiki Austrii w Warszawie - Ernestine Baig, przedstawicielka MSZ Republiki Austrii - dr Teresa Indjein, germanista z Uniwersytetu w Wiedniu - prof. Wynfrid Kriegleder, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UR - prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka oraz opiekun naukowy Biblioteki Austriackiej - dr Grzegorz Jaśkiewicz.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. UR