Zrzut ekranu konferencji wideo.Począwszy od 2016 r. 20 października obchodzone jest Święto Dnia Krajobrazu. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na znaczenie krajobrazu w naszym życiu oraz wskazanie zależności podejmowanych przez nas decyzji na kształt i wygląd naszego otoczenia.

 

Głównym tematem tegorocznych obchodów jest drzewo w krajobrazie. W ten sposób, chcielibyśmy popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski i naszych regionów.

Pamiętajmy, że krajobraz jest zasobem, z którego możemy czerpać konkretne korzyści, nie tylko estetyczne, ale również materialne. O ten zasób powinniśmy wspólnie dbać i wspólnie nim gospodarować, aby to cenne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe mogło posłużyć również przyszłym pokoleniom. Stosunek do tych wartości określa miejsce człowieka w świecie i wpływa na tożsamość narodową oraz stanowi istotny czynnik rozwoju struktur lokalnych. Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczenie kulturowe, urastając nierzadko do rangi symbolu.

W ramach tegorocznego Dnia Krajobrazu Samorząd Województwa Podkarpackiego zorganizował konferencję pn. „Krajobraz mojej miejscowości – moja przestrzeń”, współfinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, skierowaną do pracowników samorządów oraz jednostek gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni oraz kształtowanie przestrzeni publicznej i krajobrazu, jako podmiotów mających bezpośredni wpływ na stan krajobrazu i zieleni w gminach.

W ramach konferencji planowane jest 5 wykładów:

  1. „Krajobraz mojej miejscowości – wszechobecne reklamy”
  2. „Krajobraz mojej miejscowości – zieleń wartość dodana”
  3. „Projektowanie infrastruktury zielonej”
  4. „Zarządzanie zielenią w mieście”
  5. „Krajobrazy miejskie w audycie krajobrazowym”

Celem konferencji będzie m.in. zwrócenie uwagi uczestników na: Wartość społeczną, kulturową, przyrodniczą krajobrazu, na obecny stan zachowania oraz zagrożenia dla zachowania cennych krajobrazów zwłaszcza zurbanizowanych, społeczny, ekonomiczny i klimatyczny aspekt terenów zieleni w krajobrazie, w tym w krajobrazie miejskim, a także nowoczesne metody zarządzania zielenią w mieście i projektowanie zielonej infrastruktury oraz zapoznanie z rezultatami dotychczasowych prac nad sporządzeniem audytu krajobrazowego w kontekście krajobrazów miejskich na przykładzie głównych miast wojewódzkich.

Tekst: T. Leyko
Biuro Prasowe UMWP