Miniatura artykułuPrzełomowe innowacje, zdolność do adaptacji oraz silne więzi partnerskie - to jedne z najważniejszych wyznaczników dla dobrego rozwoju regionalnego. Marszałek Władysław Ortyl brał udział w debacie online Kongresu Obywatelskiego pt. Polskie innowacje – tak silne jak najsłabsze ogniwo? 

Oprócz marszałka w dyskusji uczestniczyli także: dr inż. Wojciech Kamieniecki - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Paweł Przewięźlikowski - prezes zarządu Ryvu Therapeutics oraz Irena Wróblak - prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Spotkanie poprowadził Stanisław Szultka - ekspert ds. gospodarczych z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako samorząd musimy stwarzać warunki „do” dla przedsiębiorców. Warunki do badań, łatwej i szybkiej komunikacji, czyniąc to ze środków własnych oraz unijnych - podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Tematem przewodnim rozmowy był rozwój regionalny oraz perspektywy na przyszłość. Prelegenci odpowiadali na pytania czy w Polsce lepiej tworzyć i rozwijać przełomowe innowacje, czy raczej powinniśmy się usatysfakcjonować zdolnością do ich adaptacji. Zastanawiali się także czy najsłabszym ogniwem w tworzeniu polskich innowacyjnych rozwiązań mogą być nasze uwarunkowania kulturowo-mentalne związane m.in. z niskim poziomem zaufania, niską kulturą współpracy i współdziałania, a może niechęcią do podejmowania ryzyka.

Debata była podzielona na dwie części. Początkowo rozmawiano na temat dotychczasowych doświadczeń, wniosków i obserwacji uczestników. Natomiast w drugiej połowie spotkania poruszano temat zmian, które można wprowadzić, żeby poprawić obecną sytuację.

Podczas wypowiedzi marszałek Władysław Ortyl mówił o sukcesie Doliny Lotniczej oraz tłumaczył rolę samorządu województwa w powstaniu i rozwoju najbardziej innowacyjnego i rozpoznawalnego klastra w województwie:

Cieszę się, że mogę przedstawić dobrą praktykę. Rozwój Podkarpackiego jest jednym w czołowych w całym kraju, a wynika to z rozwiniętego dobrze eko-systemu oraz z naszego lotniczego DNA. Jesteśmy spadkobiercami wydarzeń z centralnego okręgu przemysłowego. Lotnictwo było pierwszą branżą niosącą innowację – mówił Władysław Ortyl.

Tekst i zdjęcia: A. Magda
Biuro Prasowe UMWP