Miniatura artykułu

 

Marszałek Władysław Ortyl zapowiedział kontynuację działań związanych z rozwiązaniem oddziału neurologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 i zwiększeniem opieki psychiatrycznej, na którą jest olbrzymie zapotrzebowanie. Informacje dotyczące powodów reorganizacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 zostały przedstawione na konferencji prasowej.

 

Mówiąc o powodach, dla których zamykany jest oddział neurologii w KSW nr 1 marszałek Ortyl mówił przede wszystkim o jakości funkcjonowania oddziału:

Nie ma ambulatorium, nie ma rehabilitacji, poradni czy wyodrębnionego pododdziału udarowego. Była to neurologia na niższym poziomie działania niż w niejednym szpitalu powiatowym – mówił marszałek Ortyl.

Drugim powodem jest znacznie większe obłożenie na oddziale psychiatrii, sięgające 115% , w porównaniu do neurologii, która na przestrzeni ostatnich trzech lat miała jedynie 55% obłożenia.

Dlatego dla mnie kierunek podejmowanych decyzji jest jednoznaczny. Kontynuujemy działania związane z rozwiązaniem neurologii w tym szpitalu – mówił marszałek.

Marszałek mówiąc o powodach reorganizacji KSW nr 1 - w tym zakończenia działalności Kliniki Neurologii - podał że jednym z nich jest wdrażany w placówce plan naprawczy, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego. A odstąpienie od przyjętych w planie postanowień mogłoby skutkować tym, że bank wypowie kredyt lub zwiększy jego oprocentowanie.

W tym planie naprawczym o czym wszyscy powinni wiedzieć, jest zapisane, że Klinika Neurologii nie ma racji bytu w takiej strukturze finansowania i takiej strukturze działania jak jest – mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Poniżej zamieszczamy wypowiedź marszałka Władysława Ortyla z dzisiejszej konferencji:

Marszałek przyznał również na konferencji, że przy składaniu wniosku dotyczącego zawieszenia działalności oddziału neurologii zostały popełnione błędy natury formalnej, ale to nie oznacza, że temat został porzucony:

Ten wniosek został wycofany, ale nie wycofujemy się ze zmian strukturalnych, które by zmieniały szpital wojewódzki nr 1 – mówił marszałek.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zamknięciem neurologii w KSW, o której mówił marszałek Ortyl, są sprawy finansowe. Jak podkreślał, szpital musi być zbilansowany, bo Uniwersytet Rzeszowski go nie przejmie, a takie są plany związane z rozwojem kierunku medycznego.

Marszałek poinformował także o odrzuceniu przez zarząd województwa wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej w sprawie odwołania dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Wniosek nie zawierał uzasadnienia w związku z czym Zarząd Województwa nie miał podstaw do jego realizacji.

Do spraw związanych z reorganizacją w KSW nr 1 odniósł się także dyrektor szpitala Janusz Ławiński, podkreślając, że jest w nim jedyny w regionie oddział neurologii, który nie ma poradni, czy możliwości leczenia udarów, gdyż nie ma na to warunków lokalowych.

Nie ma możliwości ani lokalowej ani organizacyjnej, aby w tym oddziale leczyć udary. Ten oddział skupiony był praktycznie na diagnostyce – mówił dyrektor Ławiński.

Dyrektor odniósł się także do potrzeby powiększenia psychiatrii w KSW nr 1. Mówił między innymi o konieczności stworzenia odrębnej izby przyjęć dla pacjentów z problemami psychicznymi, aby zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w szpitalu.

Mając na jednej szali oddział neurologiczny, który nie jest w pełni profilowy a z drugiej strony sytuację związaną  z pacjentami psychiatrycznymi, którzy mogą być zaopatrzeni tylko w tym miejscu,  będę za tym, aby poprawić jakość i warunki tych pacjentów psychiatrycznych – dodał dyrektor Ławiński.

Poniżej wypowiedź Janusza Ławińskiego dyrektora KSW nr 1:

O sytuacji psychiatrii w szpitalu KSW nr mówił kierownik Klinki Psychiatrii Ogólnej – Dariusz Mazurkiewicz, który podkreślał, że psychiatra ma duże nadwykonania. Oddział prowadzi także świadczenia dla innych szpitali czy placówek jak policja czy zakład karny.

- Niebagatelnym obciążeniem naszego oddziału jest także dydaktyka. Prowadzimy zajęcia ze studentkami pielęgniarstwa, szkolą się u nas lekarze na stażach specjalizacyjnych, mamy swoich rezydentów. Jest to duże obciążenie logistyczne – mówił Mazurkiewicz.

Największym problemem jest jednak, jak mówił szef psychiatrii w KSW nr 1, brak miejsc dla pacjentów:

- Każdego dnia stajemy przed pytaniem czy danego pacjenta przyjąć czy go odesłać – mówił Mazurkiewicz.

Obecnie oddział psychiatrii w KSW nr 1 dysponuje 32 łóżkami, a optymalny stan według Dariusza Mazurkiewicza to 100 łóżek psychiatrycznych.

- Ilość miejsc musi się zwiększyć – apelował Dariusz Mazurkiewicz.

Poniżej wypowiedź Dariusza Mazurkiewicza:

W konferencji wzięła także  udział dyrektor Departamentu Ochrony i Polityki Społecznej, Mariola Zajdel-Ostrowska, która przypomniała historię oddziałów neurologicznego i psychiatrycznego. Omówiła także potrzeby oddziału psychiatrycznego. Poniżej  wypowiedź z konferencji:

Tekst: M. konopka
Zdjęcia: A. magda
Video: M. Romankiewicz
Biuro Prasowe UMWP