Miniatura artykułuZarówno o tych realizowanych jak i tych planowanych inwestycjach kolejowych rozmawiali dziś marszałkowie województwa z prezesem PKP PLK Ireneuszem Merchlem.
 
 
 
 
Spotkanie odbyło się w formule on-line. Województwo Podkarpackie reprezentowali marszałkowie Władysław Ortyl i Piotr Pilch oraz dyrekcja Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego.
 
Jednym z tematów był rozpoczęty niedawno program Kolej+. Wstępnie aż pięć projektów z Podkarpacia przeszło pozytywnie ocenę formalną. A są to budowa przystanków na L-25 w gminie Przecław, na L74 Sobowie-Osiedle oraz na L-91 w Zawadzie koło Dębicy, a także rewitalizacja linii kolejowej L-101 Munina – Hrebenne i budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło. Trwa właśnie analiza planistyczna wspomnianych inwestycji. W trakcie spotkania poruszono również temat remontu L25 i spornej kwestii likwidacji przejazdu kolejowego w Tuszowie Narodowym, na co nie zgadzają się mieszkańcy. Jak podkreślił prezes PKP PLK trwa analiza kolejnego rozwiązania, które pozwoli rozwiązać ten kłopot. Marszałek Władysław Ortyl podkreślił w tym miejscu bardzo dobrą współpracę z gminą Przecław, gdzie wystąpił podobny problem.
 
 
Tekst:Tomasz Leyko
Rzecznik Prasowy UMWP
Zdjęcia: Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP