Miniatura artykułu: EKR z myślą o przyszłości regionalnych lotnisk w Europie

Pandemia, która zmieniła tak wiele w naszym życiu społecznym i gospodarczym, stała się impulsem do podniesienia kwestii przyszłości regionalnych lotnisk na forum Europejskiego Komitetu Regionów – mówi marszałek Władysław Ortyl.

To właśnie marszałek województwa podkarpackiego zainicjował w ramach EKR debatę nad przyszłością lotnisk znajdujących się w różnych regionach Europy, wyzwań i możliwości, jakie ich dotyczą. W grudniu 2020 roku gospodarz Podkarpacia został wyznaczony przez Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów na sprawozdawcę opinii w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE poświęconej temu, co czeka w kolejnych latach lotniska regionalne.

Obecnie przygotowywany i na bieżąco konsultowany jest dokument „Przyszłość regionalnych portów lotniczych - wyzwania i możliwości".

Ta przygotowywana przez nas opinia jest ważna zarówno dla gospodarki poszczególnych regionów, dla zarządzających portami, dla pasażerów, ale także dla nas, bo samorząd województwa jest udziałowcem lotniskowej spółki. Chcemy w tym dokumencie ukazać wagę powiązania lotnictwa z Europejskim Zielonym Ładem oraz wskazać na miejsce lotnictwa w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. To będzie ważny dokument – podkreśla marszałek Ortyl.

Ekspertem pomagającym w tworzeniu opinii jest prezes spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Adam Hamryszczak. Dla przygotowania jak najbardziej kompleksowego dokumentu marszałek Ortyl odbywa spotkania z wieloma partnerami. W spotkaniu 16 lutego uczestniczyła prezydencja portugalska. Projekt opinii ma zostać przedłożony do końca marca, a w kwietniu będzie czas na wprowadzanie ewentualnych poprawek. Dokument zgodnie z planem ma zostać przyjęty w komisji COTER pod koniec kwietnia, a na posiedzeniu plenarnym EKR na przełomie czerwca i lipca tego roku.

 

Tekst/Foto: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Biuro prasowe UMWP