Zdjęcie z wydarzeniaDobra wiadomość dla pacjentów szpitala wojewódzkiego w Przemyślu. Placówka zakończyła remont oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz kupiła nowoczesny rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Oba urządzenia to wysokiej klasy sprzęt medyczny, który pozwoli na dokładniejsze i szybsze badanie pacjentów. Wartość wszystkich inwestycji w szpitalu to 13 mln złotych.

  

Szpital wojewódzki w Przemyślu jest bardzo ważną placówką medyczną. To - poza szpitalami w Rzeszowie - największy szpital wojewódzki w regionie. Gratuluję, że udało się to przedsięwzięcie szybko i sprawnie przeprowadzić. Życzę, aby nowy sprzęt i wyremontowany oddział dobrze służyły pacjentom i ułatwiały pracę personelowi medycznemu – powiedział w Przemyślu, podczas uroczystego oddania inwestycji, marszałek Władysław Ortyl.

Podziękowania i gratulacje dyrektor Barbarze Stawarz i jej zastępcy Maciejowi Lewickiemu złożył także wicemarszałek Piotr Pilch, który powiedział także o planowanym nowym projekcie, który być może uda się zrealizować w przemyskim szpitalu w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych:

Chcemy złożyć projekt w ramach trwającego właśnie naboru RFIL na utworzenie w szpitalu w Przemyślu transgranicznego oddziału zakaźnego. To jest projekt o wartości 20 mln złotych. Gdybyśmy dostali dofinansowanie byłby to niezwykle ważny dla tej części Polski, a nawet Europy oddział – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Gruntowny remont oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii kosztował ponad 3 mln złotych, z czego ponad 2,2 mln zł to dotacja z budżetu województwa. W trakcie robót przebudowano pomieszczenia, wykonano także nowe instalacje niezbędne do funkcjonowania - wentylacji mechanicznej, elektrycznej czy gazów medycznych. Dzięki kolejnej dotacji z budżetu województwa w wysokości ponad 1,3 mln złotych, na potrzeby wyremontowanego oddziału został kupiony nowoczesny sprzęt za prawie 1,6 mln złotych. Pozostałą część kwoty dołożył szpital. Nowy sprzęt to między innymi: 11 kardiomonitorów, 6 respiratorów stacjonarnych, respirator transportowy, centrala monitorująca, 4 łóżka do intensywnej terapii, 11 materacy zmiennociśnieniowych, a także defibrylator, aparat RTG, aparat USG, czy wózki reanimacyjne i anestezjologiczne.

Zakup przyczyni się do poprawy standardu leczenia chorych, a także do większego bezpieczeństwa pacjentów, gdyż zwiększy się liczba stanowisk intensywnej terapii. Inwestycja wpłynie również na zwiększenie przychodów szpitala – powiedziała dyrektor szpitala wojewódzkiego w Przemyślu Barbara Stawarz.

Nowy rezonans magnetyczny kupiony przez szpital wojewódzki im. św. Ojca Pio w Przemyślu kosztował 5,9 mln złotych. W tej kwocie są też koszty dodatkowego wyposażenia pracowni i niezbędnych robót budowlanych. Koszt tej inwestycji placówka wzięła na siebie. Zakup rezonansu został podzielony na raty, które szpital będzie spłacał przez pięć lat.

Aparat jest wysokiej klasy urządzeniem. Dotychczas placówka w Przemyślu dzierżawiła mobilny rezonans magnetyczny, który był wyłącznie urządzeniem zastępczym do czasu zakupu docelowego rezonansu.

Szpital w Przemyślu kupił także drugi tomograf komputerowy. Koszt jego zakupu wraz z wyposażeniem i robotami budowlanymi wyniósł 2,1 mln złotych. Do tej pory szpital posiadał jeden tomograf obsługujący cały powiat przemyski oraz miasto Przemyśl i przyległe powiaty.

Zakup tomografu komputerowego zostanie zrefinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu UE „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

Zakup podyktowany był faktem, iż szpital w Przemyślu przyjmuje pacjentów z podejrzeniem covid-19 jak i zarażonych koronawirusem na oddziały ginekologii oraz kardiologii inwazyjnej, którzy mogą wymagać badań tomografem. A procedury dezynfekcji związane z covid-19 powodują przestoje, co zmniejsza liczbę badanych pacjentów – tłumaczy dyrektor szpitala w Przemyślu.

Obecnie szpital wykonuje ok. 50 badań tomografii komputerowej dziennie.

Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Fot. Szpital Wojewódzki Przemyśl