Zdjęcie do artykułu160 uczestników wzięło udział w III Konferencji pod nazwą: Innowacje - Pomiary – Akredytacje, która odbyła się on-line. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach dwudniowego Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu.

 

Program konferencji został ułożony w cztery bloki tematyczne: droga do akredytacji, wymagania Instytucji Nadzoru Rynku, udział Głównego Urzędu Miar w projektach międzynarodowych, automatyzacja walidacji procedur badawczych oraz cyfryzacja dokumentacji laboratoriów akredytowanych.

Taki układ miał w logicznym porządku przybliżyć laboratoriom oraz ich klientom biznesowym współczesne wymagania i warunki, w których możliwe jest uzyskiwanie w szybkim czasie wiarygodnych wyników badań oraz stwierdzeń zgodności – tłumaczył dr inż. Roman Tabisz, twórca i koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w formule on-line, dzięki czemu mogli w niej wziąć udział prelegenci z całej Polski. Wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z szerokim spektrum działań laboratoryjnych, jakie podejmowane są w różnych ośrodkach w całym kraju.

Program III Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje, dotyczy szczególnego dla nas projektu, którego celem jest zbudowanie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Jacek Kubrak, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Tematyka konferencji została podzielona na panele tematyczne, które były poświęcone między innymi: warunkom oraz charakterowi poszczególnych etapów procesu uzyskiwania akredytacji, stanowi prawnemu w odniesieniu do badań mikrobiologicznych próbek żywności i wody, europejskim programom badań w dziedzinie metrologii, czy automatyzacji walidacji procedur badawczych i badań biegłości.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Joanna Skrzypczak z Polskiego Centrum Akredytacji, Roman Sobczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dr inż. Janusz Fidelus i Joanna Przybylska z Głównego Urzędu Miar, a także dr inż. Teresa Topolnicka oraz Mariusz Mastalerz z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

Dwudniowe wydarzenie było transmitowane z G2A Areny. Organizatorem i inicjatorem Forum było Podkarpackie Centrum Innowacji.

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, zrzesza obecnie pięćdziesiąt cztery podmioty, z których dwadzieścia cztery zgłosiły gotowość promocji swoich usług rynkowych na dedykowanej platformie (www.badania.pcinn.org). Głównym celem wspólnego działania w Sieci jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego.

Tekst: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP