Link do artykułu

Debaty i dyskusje na szczeblu międzynarodowym poświęcone przyszłym i obecnym wyzwaniom Unii Europejskiej – tak wygląda posiedzenie 141. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, które odbywa się w trybie on-line. Na sesji dominują tematy z zakresu skutków Brexitu, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zmian klimatycznych i zielonego ładu, ale także turystyki, obszarów wiejskich, czy strategii karpackiej. Udział w sesji bierze marszałek Władysław Ortyl.

 

Jednym z najważniejszych tematów pozostających w zainteresowaniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, omawianym na sesji plenarnej jest Strategia makroregionalna dla regionu karpackiego. Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos w tej sprawie referując dotychczasowe działania podjęte na rzecz utworzenia tej piątej makroregionalnej strategii UE, a drugiej dedykowanej obszarom górskim.

Marszałek zwrócił uwagę naznaczenie Międzyregionalnych Grup, dających możliwość współpracy członków Europejskiego Komitetu Regionów, którzy jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych najlepiej znają potrzeby obywateli. Odniósł się jednocześnie do specyfiki gospodarki tego obszaru:

Gospodarka Makroregionu Karpackiego opiera się głownie na turystyce, rękodziele  
i produkcji ekologicznej żywności. Unia Europejska musi zadbać o to, by władze lokalne i regionalne mogły przyczynić się do realizacji przyszłej strategii „od pola do stołu” i czerpać z niej korzyści. Powinniśmy wzmocnić więzi między producentami a konsumentami żywności, promować zdrowe żywienie oraz podnosić świadomość na temat marnotrawienia żywności, uwzględnić finansowe potrzeby gospodarstw rolnych wdrażających niezbędne środki w zakresie klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej – mówił marszałek, zwracając przy tym uwagę na konieczność otwarcia się na technologie cyfrowe:

Technologie cyfrowe mogą usprawnić świadczenie usług publicznych, ułatwić komunikację między ludźmi, zwiększyć udział obywateli na nowe i różne sposoby, zwiększyć przejrzystość, inkluzywność, rozliczalność i zdolność reagowania w ramach procesu decyzyjnego, a jednocześnie poprawić zarządzanie na szczeblu lokalnym.

Marszałek Ortyl przekonywał, że jedyną słuszną drogą wydaje się być utworzenie mechanizmu strategii makroregionalnej, który umożliwi rzeczywiste wielopoziomowe sprawowanie rządów – od władz lokalnych po Komisję Europejską:

Strategie makroregionalne mogą istotnie przyczynić się do wyrównania poziomu życia mieszkańców sąsiadujących ze sobą obszarów. Dodatkowej ochrony i wsparcia wymaga między innymi tradycja pasterska silnie zakorzeniona w Karpatach, która jest mocno zagrożona ze względu na wymieranie społeczeństwa zajmującego się tą profesją oraz emigrację młodych pokoleń – podkreślał marszałek, odnosząc się do konieczności promocji różnorodności kulturowej:

Powinniśmy promować różnorodność kulturową w ramach naszej lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej tożsamości oraz różne tradycje stanowiące nasze europejskie dziedzictwo kulturowe.

Marszałek odniósł się także do wyzwań związanych z wdrażaniem głównych priorytetów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu:

Ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego uwzględnienia wymiaru lokalnego i regionalnego w Karpatach, podczas przygotowywania i wdrażania głównych priorytetów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczących przede wszystkim różnorodności biologicznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Przy czym, kluczowym podczas planowania polityki w zakresie środowiska i klimatu jest uwzględnienie możliwości ich praktycznego wdrożenia w różnego rodzaju społecznościach oraz specyfiki makroregionu – powiedział Władysław Ortyl.

Rozmowy on-line odbywają się z udziałem przedstawicieli instytucji unijnych, rządów poszczególnych krajów i samorządów, między innymi: Svenji Schulze - niemieckiej minister federalnej środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego, Michela Barniera - szefa grupy zadaniowej Komisji Europejskiej ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, Olivéra Várhelyiego - komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, Franca Bogoviča - współprzewodniczącego zespołu międzypartyjnego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych z Parlamentu Europejskiego, oraz Posłów do Parlamentu Europejskiego - Cláudii Monteiro de Aguiar, Margaridy Marques oraz Lídii Pereiry.

Obrady sesji plenarnej zostały podzielone na trzy dni. Sesja rozpoczęła się  we wtorek, 8 grudnia prezentacją projektów i opinii między innymi w sprawie zrównoważonej turystyki dla miast i regionów Unii Europejskiej oraz strategii unijnej na rzecz odnowy obszarów wiejskich. Tego dni odbyła się także debata na temat możliwości zapobiegawczego przystosowania się do zmiany klimatu w celu promowania zrównoważonego charakteru i jakości życia w regionach i gminach. Zabrał w niej głos marszałek Władysław Ortyl, który odniósł się do planowanego przez Unię Europejską podwyższenia celów redukcji emisji CO2 do 55 procent:

Pandemia musi wywołać refleksję nad Zielonym Ładem, bo on kosztuje. Celami są polityka spójności i zrównoważony rozwój, o czym nie możemy zapominać – zaznaczył marszałek dodając:

Polityka klimatyczna jest horyzontalna a nie punktowa. Polski system alokacji środków jest już bardzo decentralizowany. Obszary funkcjonalne mają w regionalnych programach swoje dedykowane środki – dodał Władysław Ortyl.

Po południu, marszałek weźmie udział w debacie poświęconej „Rozszerzeniu” oraz Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Marszałek zabierze głos również w czwartek, w debacie z członkami Europejskiego Komitetu Regionów na temat odbudowy i zwiększenia odporności na obszarach wiejskich.

Tekst: D. Kozik

Fot. Anna Magda

Wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP