Logo programuMamy przyjemność poinformować, że wkrótce rozpoczną się konsultacje publiczne części strategicznej dokumentu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027. Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Komentarze zgłoszone w ramach konsultacji zostaną wzięte pod uwagę przez Wspólny Komitet Programowy odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele władz centralnych, samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, służb i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na dwa sposoby:

1)      przez stronę Programu www.pbu2020.eu/pl, gdzie niebawem zostanie opublikowany projekt Programu oraz formularz on-line do zgłaszania uwag;

2)      przez konferencje konsultacyjne on-line:

·         w języku polskim – 2 grudnia 2020;

·         w języku ukraińskim – 3 grudnia 2020;

·         w języku rosyjskim – 4 grudnia 2020.

W przypadku wyboru tej drugiej opcji, już teraz zapraszamy do rejestracji na konferencje poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1rpjb7yoJpKIiRH32O2XNotL9b759j0AGRYmU14hKgBM/viewform?edit_requested=true

Termin zgłoszenia upływa 26 listopada 2020 r. UWAGA: wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego udziału w konferencji. Po weryfikacji zgłoszenia każda zgłoszona osoba dostanie osobny email z potwierdzeniem udziału w konferencji.

Zachęcamy do czynnego udziału w wybranej formie konsultacji.